fatih bakır

Çıplak new/delete kullanımından kaçının

Dinamik memory (yada genel olarak dinamik kaynaklar), genellikle masraflı olduğu ve bir şekilde lifetime sorunları çıkardığı için olabidiğince kaçınmaya çalıştığımız bir özellik. Fakat tabi ki tamamen dinamik memory kullanımından kaçınmak mümkün değil, runtime’da belli olan array sayıları, linked list kullanımı, polimorfik nesneler vs tamamen dinamik memory allocation’a bağımlı çalışan zımbırtılar.

Ancak, kaçınamıyor olmamız, dinamik kaynak yönetimi sorunlarına kafa atmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor.

Dinamik kaynak yönetimi

Eğer ki dinamik memory ile ilgili sıkıntılarla ilgili benimle fikir birliğinde değilseniz, endişelerden bir kaçını aşağıda sıralayayım:

 1. Önemli sıkıntılardan biri performans endişesi: stack’te bir obje oluşturmak t zaman alıyorsa, aynı objeyi dinamik memory’de oluşturmak her zaman t süreden fazla alacaktır. Dolayısıyla, bir şeyleri otomatik yada statik storage’da tutmaya çabalamak en mantıklısı.

 2. Bir diğer ölümcül bir sorun ise, dinamik olarak oluşturduğunuz objeleri silmemek. Aldığınız objeleri silmeyerek birincisi, bu objenin üzerinde durduğu hafızayı sistemden alıkoyuyorsunuz, yani bildiğiniz memory leak. İkincisi, bu objenin dinamik olarak aldığı ek memory (örneğin std::vector) veya diğer kaynaklar olabilir, ve bu objenin destructor’ını çağırmadığınız için, diğer bu nesne ve kaynakların da gereksiz yere hayatta kalmasına sebep oluyorsunuz.

Örneğin:

class some_class
{
 std::vector<some_class> children;
 std::ofstream log;
 
 some_class() : log("log.txt")
 {
  children.resize(8);
 }
};

some_class* ptr = new some_class;
.. ptr'yi kullan

Yukarıdakı blokta, new ile aldığımız *ptr objesinin destructor’ı asla çağırılmayacak. Dolayısıyla, içinde tuttuğu std::vector ve std::ofstream objelerinin de destructor’ı da asla çağırılmayacak. std::vector içinde bulunan diğer some_class objelerine değinmeme sanırım gerek yok.

Yani, new ile aldığınız bir objeyi delete ile geri vermenizin sebebi sadece dinamik memory’yi iade etmek değil, aynı zamanda o alanda bulunan objelerin destructorlarını çağırmaktır. Tabii bir şeyleri new ile almazsanız, delete‘lemek zorunda da kalmazsınız. Dolayısıyla, nesnelerinizi olabildiğince stackte oluşturmaya çabalamalısınız.

Pointerları saralım

Bütün dinamik allocation’lardan kaçınmak çok gerçekçi bir hedef değil. Girişte saydığımız gibi sebeplerden dolayı, bir şekilde dinamik memory kullanmak zorundayız.

Öncelikle basit bir konsept ile başlayalım: destructorlar. C++’da, herhangi bir scope(fonksyon gövdesi, objeler, loop gövdesi vs) ömrünü doldurduğu zaman, o scope’a ait bütün nesnelerin destructor’ları çağırılır. Örneğin, aşağıdakı bloğu göz önünde bulundurun:


int foo()
{
 std::vector<int> vec(128);
 int* ptr = new int[128];
 ... vec ve ptr'yi kullan ...
} <- bu kapanış

Yukarıda işaretli olan kapanış, foo fonksyonundaki bütün local değişkenlerin destructorlarının çağırılmasına sebep olacak. vec nesnesinin destructor’ı, dinamik olarak alınmış memory’nin salınmasını sağlayarak herhangi bir kaynak leakinin önüne geçiyor.

Bu noktada, aslında ptr nesnesinin de destructor’ı çağırılmakta. Fakat, C++’a göre, pointer tiplerinin destructorları hiç bir iş yapmamakta, dolayısıyla bu destructor’ın çağırılıyor yada çağırılmıyor olması çok bir anlam ifade etmemekte. Destructorları hiç bir iş yapmadığı için, bu noktadan itibaren bu tarz pointerlara mal pointer adını vereceğiz.

Peki, mal olmayan bir pointer’a nasıl sahip oluyoruz? Yapabileceğimiz en basit şey, dinamik memory’de bir nesneyi gösteren pointerları bir obje içine sarmak, ve bu objenin scope’dan düşerken, içinde tuttuğu pointerın gösterdiği objeyi de silmesini sağlamak:

class zeki
{
 int* ptr;
public:
 zeki(int* ptr) : ptr(ptr) {}
 int* get() { return ptr; }
 ~zeki() { delete ptr; } 
}

void foo()
{
 zeki ptr(new int);
 *ptr.get() = 5;
 ... ptr.get()'i kullan ...
 // <- delete yok!
} <- *ptr.ptr bu noktada otomatik olarak siliniyor

7-8 satırlık bu zeki sınıfı bizi dinamik olarak aldığımız nesneleri silmeyi unutmama zahmetinden kurtarıyor. Fakat, 7-8 satırlık bir sınıf olduğu için hala yeterince zeki değil. Örneğin, bir zeki nesnesini kopyalarsak ne olur?

Daha akıllı pointerlar

Yukarıdaki gibi bir kodu ilk defa görüyorsanız şaşırmış olabilirsiniz fakat bu tarz nesneler C++’ın kaynak yönetim mantığını oluşturuyor. Örneğin vector, fstream, list ve daha nice standart kütüphane sınıfı, bir çeşit kaynağı yönetmek için varlar.

C++11 ile beraber gelen çok basit ve kullanışlı bir akıllı pointer var: std::unique_ptr. Tıpkı yukarıdaki zeki objemiz gibi, bir pointer’ın sahipliğini üstlenip, scope’dan düşerken, gösterdiği nesneyi de yanında götüren süper nesneler. Örneğin:

void foo()
{
 std::unique_ptr<int> ptr(new int);
 ... ptr.get()'i kullan ...
} <- bu noktada, allocate ettigimiz nesne otomatik olarak siliniyor

Aynı işlevi sağlamanın yanında, aynı zamanda bizim pointerın aksine kopyalanmama işlevine de sahipler. Dolayısıyla, programınızda aynı dinamik nesneyi gösteren sadece bir unique_ptr nesnesi olduğunu garantileyebiliyorsunuz:

std::unique_ptr<int> ptr(new int);
std::unique_ptr<int> p2 = ptr; // illegal, unique_ptr nesneleri kopyalanamaz

Eğer kopyalanamayan tipler size yabancı geliyorsa, şöyle düşünün: bir unique_ptr nesnesinin kopyalanması tam olarak ne ifade etmeli? Nesnenin içinde tuttuğu pointer’ı diğerine kopyalayamayacağımız çok açık zira bu durumda aynı nesneyi gösteren 2 adet unique_ptr nesnesine sahip oluyoruz ve double free gibi daha da saçma sorunlara sahip oluyoruz. Bir başka fikir, vector gibi, kopyalandığında gösterdiği dinamik nesneden bir kopya oluşturup, yeni unique_ptr objesinin o nesneyi göstermesini sağlamak olabilir. Ancak, istediğiniz davranış buysa, aradığınız akıllı pointer unique_ptr değil.

new

unique_ptr kullanarak, çıplak delete çağrılarından kurtulmuş olduk. Bu noktadaki nokta, delete hala çağırılıyor; fakat çağıran biz değil, unique_ptr objeleri. Ancak hala çıplak new çağrıları yapıyoruz.

Evet, delete‘lerden kurtulmak için son derece geçerli bir unutabilme problemimiz vardı. Fakat, new ile ilgili sorunun tam olarak nerde olduğunu göremiyor olabilirsiniz.

Temel sorun, new çağrılarının mal pointerlar dönüyor olması. Her ne kadar doğrudan bir unique_ptr ile sarıyor olsanız da, tıpkı delete‘ler gibi bunu yapmayı unutabilirsiniz. Yada şunu yapabilirsiniz:

int* p = new int(5);
std::unique_ptr<int> ptr(p); // tehlike

Her ne kadar new ile aldığınız nesneyi bir unique_ptr ile sarmış olsanız da, hala bu nesneye bir mal pointer tutuyorsunuz. Ya unique_ptr ile sardığınızı unutup manuel olarak bi daha silerseniz? Ya scope dışına kopyalarsanız? Ya bir başka unique_ptr ile daha sararsanız? Evet 3 satırlık bir blokta bu hataları yapmayacağınız kesin, fakat 500 satırlık devasa bir fonksyon içerisine, 3-4 ay sonra döndüğünüzde “aa bu pointerı niye silmiyoruz” deme ihtimaliniz gerçekten var.

“Yav bi saattir std::unique_ptr<int> ptr(new int(5)); yapıyoruz o nerden çıktı?” diyor olabilir ve kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Fakat bu durumla ilgili yine bir sorun bulunuyor:

void bar(std::unique_ptr<int> p1, std::unique_ptr<float> f);
...
bar(std::unique_ptr<int>(new int(5)), 
  std::unique_ptr<float>(new float(3.14)));
...

bar fonksyonunu çağırırken, dinamik olarak iki nesne oluşturuyoruz ve ikisini de doğrudan unique_ptr ile sarıyoruz: süperiz. Fakat, C++ fonksyon argümanlarının çalıştırılma sırasını garantilemiyor. O ne demek derseniz, yukarıdaki bar fonksyonunun çağırılmasında 4 adet alt adım var:

 1. tmp1 = new int(5)
 2. tmp2 = std::unique_ptr<int>(tmp1)
 3. tmp3 = new float(3.14)
 4. tmp4 = std::unique_ptr<float>(tmp3)

C++’da argümanların evaluate edilme sırasının belirsiz olması, derleyicinizin bu adımları (1, 2, 3, 4) sırasında yapabileceği gibi (1, 3, 2, 4) veya uygun diğer herhangi bir sırada da yapabilir. Diyelim ki, 1. adımı yaptık ve 2. adımı atlayarak 3. adımı yapmaya karar verdik. C++’da new çağrıları eğer yeterince memory yoksa bir çeşit exception atmakta ve 3. adımdaki allocation gayet de başarısız olabilmekte. Tabi ki exception durumunda C++, o ana kadar oluştulmuş scope’daki bütün nesnelerin destructorlarını çağıracak. Ancak, 2. adımı sonraya bıraktığımız için, ilk unique_ptr‘ın destructoru çağırılmayacak dolayısıyla 1. adımda aldığımız memory leak edilecek.

Dolayısıyla, new ile aldığınız pointerları doğrudan bir unique_ptr ile sarsanız dahi, başarısız olabilirsiniz. Bu sebeple, çıplak new çağrılarından kaçınmanızda ısrarcıyım.

Peki bunlardan nasıl kurtulacağız? Bu konuda çözüm yine bir C++11 kütüphane güncellemesiyle geliyor: std::make_unique.

std::unique_ptr<int> ptr = std::make_unique<int>(5);
auto ptr = std::make_unique<int>(5); // daha da iyi

std::make_unique, sizin için dinamik olarak bir nesne oluşturup, size bu nesneyi gösteren bir unique_ptr dönüyor. Dolayısıyla, elinize dinamik nesneyi gösteren bir mal pointer asla geçmiyor. Bu demektir ki, bu nesneyi yanlışlıkla 2 kere silemezsiniz, bu nesneye 2 adet unique_ptr tutamazsınız ve fonksyon argüman evaluation sırası dolayısıyla kaynak leak edemezsiniz!

Sonuç

Her ne kadar işinizi rahatlatsa da, unique_ptr kullanarak hala bindiğiniz dalı kesmeniz mümkün. Örnek bir kod:

auto ptr = std::make_unique<std::string>("hello world");
...
std::string* s_ptr = ptr.get(); // tehlike
...

Üstteki tehlikeli satırda, yine dinamik bir nesneyi gösteren mal bir pointer elde etmeyi başardık, ve bu pointer’ı yine elle silebiliriz yada bu pointer’ı bir başka unique_ptr içine sarabiliriz. Bu noktada sıkıntı, mal pointerların hala sahiplik belirttiğini düşünmemiz. Yani default olarak basit pointerların sahiplik belirtmediğine kendinizi ikna ederseniz bu tarz sorunların hiç biriyle karşılaşmayacaksınız.

Bu yazıdan aklınızda kalması gerekenler:

Konuyla alakalı CoreGuidelines bölümü


Share this: